Informacja – Nowe stawki za centralne ogrzewanie 13.09.2022r.

Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, iż w związku z otrzymanym pismem z dnia 13.09.2022 r. od Veolia Północ Sp. z o.o. nastąpi zmiana wysokości cen i stawek opłat za centralne ogrzewanie w grupie odbiorców BY.1

Nowe stawki obowiązują od dnia 26.09.2022 r.

Dotychczasowe ceny wynosiły:

  • za zamówioną moc cieplną miesięcznie 9 942,38 zł.
  • stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 1 676,35 zł
  • cena ciepła 44,21 zł.
  • stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 9,60 zł

Obecne ceny wynoszą:

  • za zamówioną moc cieplną miesięcznie 10 691,72 zł
  • stawka opiaty stałej za usługi przesyłowe 2 389, 71 zł
  • cena ciepła 69,63 zł
  • stawka opiaty zmiennej za usługi przesyłowe 13,69 zł

Więcej aktualności

AKTUALIZACJA CENY ZIMNEJ WODY

BYTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGOINFORMUJE IŻ W ZWIĄZKU Z PODWYŻKĄCENY ZIMNEJ WODYPROSIMY O OBOWIĄZKOWE PODANIESTANU WODOMIERZADO DNIA 27.04.2023TELEFON: 59 822 50 12 LUB PRZEZ E-BOKOD DNIA

Skontaktuj się z nami

Skip to content